Shop Mobile More Submit  Join Login

Mature Content


or, enter your birth date.


Month

Day

Year*
Please enter a valid date format (mm-dd-yyyy)
Please confirm you have reviewed DeviantArt's Terms of Service below.
* We do not retain your date-of-birth information.
Add a Comment:
 
:iconamygdalon:
amygdalon Featured By Owner Mar 1, 2015  Hobbyist Photographer
oldie but goldie! ♥
Reply
:iconalfa-cefei:
Alfa-cefei Featured By Owner Jul 15, 2013
Ojejku, ale cudowna twarz. Nie wiem, co tu jest pozorem: niewinność czy drapieżność? Wspaniała wieloznaczność. :)
Reply
:iconhoney-and-venom:
honey-and-venom Featured By Owner Jul 13, 2013  Hobbyist Photographer
obie te 'bedtime stories' urodą i zastanowieniem grzeszą apetycznie w monochromowym koktajlu zamoczone subtelnie i niedopowiedziane, ale to właśnie preferuję ze względu na wspomnianą ekspresję
Reply
:iconlesnyswietlik:
lesnyswietlik Featured By Owner Jul 12, 2013
Świetna ekspresja twarzy!
Reply
Add a Comment:
 
×

Featured in Collections

Big Boobie Beauties by XxlolmelolxX
Details

Submitted on
July 12, 2013
Image Size
125 KB
Resolution
604×810
Mature Content
Yes
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
296
Favourites
12 (who?)
Comments
4
Downloads
3

Camera Data

Make
SAMSUNG
Model
WB150 / WB150F / WB152 / WB152F / WB151 / WB151F
Shutter Speed
1/5 second
Aperture
F/3.2
Focal Length
4 mm
ISO Speed
400
Date Taken
May 27, 2012, 3:15:02 PM
Software
1204064
×